Algemeen

Directieteam


Algemeen directeur – Dhr. Dirk De Caluwé

dirk.de.caluwe@sintlaurens.be – 09/345 95 24

Waakt over de algemene visie en het beleid van de school.


 • 1e lijnsdirecteur Persynplein - Overslag – Dhr. Luc Van Durmen
  luc.van.durmen@sintlaurens.be – 09/345 95 24 (Persynplein)     09/345 85 54 (Overslag)
 • 1e lijnsdirecteur Dorp – Sint-Kruis-Winkel – Mevr. Natasja Waterschoot
  natasja.waterschoot@sintlaurens.be – 09/345 06 70 (Dorp)

  Beiden verantwoordelijk voor het administratieve en het pedagogische van de eigen vestigingen.

Zorgcoördinator en zorgankers


 • Zorgcoördinator – Overslag Mevr. Virgine Bardyn – virgine.bardyn@sintlaurens.be
 • Zorgcoördinator - Dorp en Sint-Kruis-Winkel – Juf Valerie Claeys – valerie.claeys@sint-laurens.be
 • Zorgcoördinator - Persynplein - Juf Saartje Hoebeke - saartje.hoebeke@sintlaurens.be

Ondersteunend personeel - Administratief personeel


 • Kinderverzorgster – Juf Kim Willaert - Juf Vicky Wuytack
 • ICT-coördinator– Dhr. Ward Poppe
 • Preventieadviseur – Dhr. Peter Willems
 • Administratief medewerker – Mevr. Tania Staelens - Mevr. Citta Van der Sypt - Mevr. Ciara De Cock
 • Onthaalmedewerker –  Mevr Els Buysse

Onderhoudspersoneel - Toezichters


Dorp -  Mevr. Els Buysse –  Mevr. Tania De Pauw - Mevr. Gonda De Blieck

Persynplein – Mevr. Martine De Meester – Mevr. Nika Van Loo

Overslag – Mevr. Marianne Aerens – Mevr. Caroline Rombaut – Mevr. Els Van Den Daele - Mevr. Ciara De Cock

Sint-Kruis-Winkel – Mevr. Ciara De Kock – Mevr. Veronique Rosseel

Zorgleerkrachten

 • Kleuteronderwijs –Juf Dorien van Damme en juf Sylvie Orbie
 • Lager Onderwijs – juf Sylvie Orbie,  juf Kato Noppe