CLB

Waarom komt het CLB op school ?


De meeste vragen of zorgen in verband met uw kind lost u op met de juf/meester, zorgleerkracht of zorganker, zorgcoördinator of directeur. Vindt u onvoldoende antwoord, dan kan de samenwerking met het CLB starten. Vanaf 12 jaar mag uw kind daar zelf over beslissen.

Om goed te kunnen samenwerken met iedereen komen CLB-medewerkers vaak op school.

Men start pas een begeleiding als de school haar zorg met u heeft besproken en men u als ouder kan betrekken. Leerkrachten en ouders zijn hierbij een belangrijke informatiebron.

Alle gegevens worden in vertrouwen gebruikt. Men is gebonden aan de regels van het beroepsgeheim en de bescherming van de privacy.

Wat is CLB ?


Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een CLB.

Voor onze school is dit het Vrij CLB Regio Gent.

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding en bestaat uit een team van mensen die met u delen waar u als ouder of leerkracht het meest warm voor loopt: het wel en wee van uw kinderen.

Hoe ze op school presteren, hoe ze zich voelen en hoe het met hun gezondheid gesteld is. Het welbevinden van uw kind staat hierbij centraal.

Hoe werkt het CLB samen met een leerling ?


Naargelang de vraag die gesteld wordt, zal een gesprek gevoerd worden met de ouders en/of de leerling, een observatie plaatsvinden in de klas, een overleg gepland worden met de leerkracht, een test afgenomen worden,… Kortom, met zoekt uit wat uw kind nodig heeft en geeft advies over wat er op school of thuis kan helpen. Men bespreekt, in samenspraak met de ouders, de onderzoeksgegevens op school in functie van wat de leerkracht nodig heeft om uw kind goed te begeleiden. De hulp die het CLB aanbiedt is gratis.

Wie is het CLB-team ?


U kan het CLB bereiken op volgend adres:

Vrij CLB Regio Gent - Halvemaanstraat 96 - 9040 Sint-Amandsberg

of via het algemeen telefoonnummer 09/277 84 00.

Klik hier voor alle contactpersonen voor het Regioteam Lochristi – Wachtebeke – Zelzate

Met welke vragen kan u bij het CLB terecht ?


Preventieve gezondheid: inentingen, zicht, gehoor, groei en gewicht,…

Sociaal en emotioneel functioneren: stress, pestproblemen, sociaal gedrag,…

Ontwikkelen en leren: taal, lezen, schrijven, rekenen, huiswerk maken,…

Onderwijsloopbaan: studiekeuze, spijbelen, een andere school kiezen,…

Als uitgangspunt werkt men op vraag van ouders, leerlingen en school. Het CLB heeft wettelijk verplichte opdrachten zoals medische onderzoeken en gezondheidsmaatregelen bij besmettelijke ziekten. Het CLB komt ook tussen wanneer leerlingen spijbelen of opgroeien in verontrustende situaties. Alle CLB-gegevens in verband met uw kind worden bijgehouden in een dossier.

Meer informatie over de CLB-werking en uw rechten als ouder vindt u via www.vclbgent.be of www.ond.vlaanderen.be/clb.