Schoolraad

Samenstelling Schoolraad 2021 – 2025 

 

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de leerkrachten, de ouders en de lokale gemeenschap.

De schoolraad heeft :

 • informatierecht over alle materies die een weerslag hebben op het algemeen schoolleven.
 • het recht op eigen verzoek of op vraag te worden gehoord.
 • facultatieve en verplichte bevoegdheid.
 • overlegbevoegdheid

De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.

 

Personeel

 • Mevr. Virgine Bardyn   Zorgcoördinator Overslag 
 • Mevr. Akia De Caluwé   Leerkracht LS
 • Mevr. Vanessa Heye   Kleuterjuf
 • Mevr. Valerie Claeys   Zorgcoördinator – Dorp – TWINKEL

 

 

Ouders

 • Mevr. Sabrina Coone   Ouderraad Dorp – Persynplein
 •  Mevr. Yanaika De Caluwé   Ouderraad Overslag
 •  Mevr. Erika Meiresonne   Ouderraad Overslag
 •  Mevr. Nathalie Sey   Oudercomité Sint-Kruis-Winkel
 •  Mevr. Samira Verwest - Mevr. Carolina Alves Furian   Ouderraad Dorp – WOW

 

 

Lokale Gemeenschap

 • Mevr. Dominique Claeys   Bibliotheek
 • Mevr. Lutgarde David
 • Mevr. Rita De Wever
 •  Mevr. Nathalie Van Loo   Kinderopvang ’t Meykevertje

 


Schoolbestuur

 • Dhr. Dirk De Caluwé   Algemeen directeur
 •  Dhr. Luc Van Durmen   1e lijnsdirecteur afdeling WOW - Overslag
 •  Mevr. Natasja Waterschoot   1e lijnsdirecteur afdeling Dorp – TWINKEL