Opvang

WOW


Leerlingen van campus WOW die gebruik maken van de morgenopvang, worden onder begeleiding van personeelsleden van de buitenschoolse opvang naar school gebracht.  ’s Avonds en op woensdagmiddag staat de school zelf in voor de begeleiding van de rij naar de buitenschoolse opvang.

Op maandag, dinsdag en donderdag vindt de naschoolse opvang voor de leerlingen Persynplein eerst plaats op de school tot 16.45 uur onder leiding van leerkrachten/toezichters. Er is studiebegeleiding voorzien.

Leerlingen die om 16.45 uur niet afgehaald zijn, worden onder begeleiding naar de gemeentelijke opvang ’t Meykevertje gebracht.

De schoolpoort  gaat ’s morgens open om 08.15 uur. De schoolpoort sluit ’s avonds om 15.35 uur en op woensdagmiddag om 12.20 uur. Buiten deze openingsuren is geen toezicht meer voorzien. Kinderen die na het sluitingsuur niet afgehaald worden, worden naar de buitenschoolse kinderopvang gebracht.

DORP


 • Voorschoolse opvang

Heeft u opvang nodig vóór 7.45 uur, dan kan u terecht in het Meykevertje.
Deze leerlingen blijven in het Meykevertje tot 8.10 uur

Vanaf 7.45u tot 8.15u is er voor de kleuters en leerlingen van het 1e en 2e leerjaar opvang op school.

Leerlingen of kleuters van afdeling Dorp die een broer of zus hebben in campus WOW hebben de keuze. 

Zij kunnen mee met broer of zus mee naar het Meykevertje of zij kunnen naar de ochtendopvang op school in afdeling Dorp.

Vanaf 8.15 uur kan je terecht op onze school in de klas of op de speelplaats onder toezicht van de leerkrachten.

Gelieve voor 8.15 uur geen kinderen op school zonder toezicht achter te laten.


 • Naschoolse opvang

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vindt de naschoolse opvang voor de leerlingen 1e en 2e leerjaar Dorp eerst plaats op de school tot 16.45 uur onder leiding van leerkrachten/toezichters.

Er is studiebegeleiding voorzien.

Leerlingen die om 16.45 uur niet afgehaald zijn, worden onder begeleiding naar de gemeentelijke opvang ’t Meykevertje gebracht.

De naschoolse opvang voor de kleuters gaat altijd door in de buitenschoolse opvang “Het Meykevertje”.

Zij worden door de leerkrachten tot daar begeleid.

 • Nog even een overzichtje


Kleuters Dorp

Lagere school Dorp

Lagere school WOW

Ochtendopvang voor 7u45

Meykevertje

Meykevertje

Meykevertje

Ochtendopvang vanaf

7u45

Op school

Op school

Meykevertje

(broer of zus afdeling Dorp mag mee)

Opvang woensdagnamiddag en -avond

Meykevertje

Meykevertje

Meykevertje

Avondopvang

Meykevertje

Op school tot 16u45

Op ma, di, do en vrij

Op school tot 16u45

Op ma, di en do

Avondopvang  vanaf 16u45

Meykevertje

Meykevertje

Meykevertje

Vanaf 15u20 op vrijdag

Buitenschoolse opvang het Meykevertje


De ‘buitenschoolse kinderopvang’ wordt ingericht door het OCMW van Wachtebeke. 

De openingsuren zijn als volgt:

 • Voorschools                        Vanaf 07.00 uur tot 08.15 uur
 • Naschools                           Vanaf 15.30 uur tot 18.30 uur
 • Woensdagnamiddag           Vanaf 12.00 uur tot 18.30 uur
 • Schoolvrije dagen               Vanaf 07.00 uur tot 18.30 uur
 • Vakantieperiodes               Vanaf 07.00 uur tot 18.30 uur

Verdere inlichtingen zijn te bekomen bij de coördinatrice van de buitenschoolse kinderopvang ’t Meykevertje in de Godshuisstraat 13, 9185 Wachtebeke : Mevr. Nathalie Van Loo - 09/346 54 22 – nathalie.vanloo@ocmw-wachtebeke.be

Sint-Kruis-Winkel


De opvang voor de leerlingen van TWINKEL vindt plaats op de school zelf.

De uren van opvang en de openingsuren van de school zijn:

 • Ochtendopvang            Vanaf 07.00 uur tot 08.15 uur
 • Avondopvang                Vanaf 15.35 uur tot 18.00 uur
 • Woensdagnamiddag    Vanaf 12.20 uur tot 17.00 uur


Overslag


Elke morgen vanaf 07.00 uur en ’s avonds tot 17.45 uur voorziet de school in opvang. Tijdens de avondopvang is er vanaf 15.45 uur tot 16.45 uur mogelijkheid tot studie onder toezicht van leerkrachten.


Op woensdagmiddag wordt geen opvang op onze school georganiseerd. Kinderen die op woensdagnamiddag opvang nodig hebben, kunnen gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang ‘t Meykevertje. De school staat die middag in voor vervoer.