Schoolbestuur

Schoolbestuur


VZW Organisatie Broeders van Liefde 

Stropstraat 119 - 9000 Gent - Tel 09/221 45 45 - Fax 09/224 98 89 - www.fracarita.org

Voorzitter – Dhr. Raf De Rycke

Gedelegeerd bestuurder – Dhr. Koen Oosterlinck

Sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs – Dhr. Yves Demaertelaere

Adjunct-sectorverantwoordelijke onderwijs - Dhr. Kris Van Landeghem

 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Pedagogische Begeleiding


Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet het schoolbestuur beroep op de eigen congregationele pedagogische begeleiding.

Onderstaande personen staan in voor de sokkel gewoon onderwijs :


  • Pedagogisch begeleider gewoon onderwijs – Dhr. Raf Missorten
  • Pedagogisch begeleider kleuteronderwijs – Mevr. Veronique De Kock
  • Pedagogisch begeleider lager onderwijs – Dhr. Ewan Claeys