TWINKEL

LEERKRACHTEN KLEUTER ONDERWIJS

Camille Fermont

De Lamaklas

Charlotte Vermeersch

De Carlosbolklas

Nanne Van Steenlandt

1/5 2de+3de KL

LEERKRACHTEN LAGER ONDERWIJS

Ilse Meirlaen

1ste Graad

Reinilde Van Couter

2de Graad

Annick Van der Gucht

Uitsplitsing 2de Graad

Leen Bauwens

Uitsplitsing 2de LJ

Laurentz Weyn

gym L

Nanne Van Steenlandt

gym KL

Ondersteunend personeel

Kim Willaert

Kinderverzorgster